เช็คสถานะการส่งสินค้า

ประเภทพัสดุ รหัสใบส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
พัสดุธรรมดา SOZO000002169 12011109 2016-02-10
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EK524952203TH 9764234 2014-02-24
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EK524072875TH 9749360 2014-02-19
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EK524021065TH 9671031 2014-02-10
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EK524021043TH 9709034 2014-02-10
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EK542661564TH 9701069 2014-02-06
  • 1