ยินดีต้อนรับ

ทรายอะเบท ทรายทีมีฟอส ทรายเคลือบสารทีมีฟอส1% ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นยุง น้ำยาพ่นหมอกควัน สารไซเพอร์เมทริน เดลต้าเมทริน เครื่องพ่นยุง เครื่องหมอกควัน ทุกชนิดทุกยี่ห้อ มาจัดจำหน่าย รวมทั้ง ชุดตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดตรวจสารเสพติด เช่น ชุดตรวจ ยาบ้า กัญชา เป็นต้น ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย ยินดีต้อนรับทุกท่าน ค่ะ

สำหรับแสดงปุ่ม add สินค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ

RSS

ข่าวสารของร้านค้า

       Supachok chemical supply chemicals, insects such as mosquitoes and abate sand sand sand Jodie Foster coating containing 1% W / W SG SB abate sand pack 50 grams. Abate sand tea bag 20g. Mosquito Sprayers Fogging Machine Swing NS50 AIG Crazy Fox TF35 bass Fox Soccer BF150 liquid mosquito fogging Perry Simon Perry Ametrine Ametrine Ametrine Delta Liquid Formula plus synergistic nutrients. Drug assays (assays for drugs in urine) removed the victim (rat poison) vaccine against rabies. Both retail and wholesale throughout the country, if available, become a dealer contact you Supachok everyday 08.00-21.00. Calls. 081-183-7766 GSM - 086-311-2730 TRUE-H Fax.02-903-0080. the 2730 offers a nationwide delivery service to the companies or agencies below.


Channel Contact Us http://www.thaitemephos.com (temephos in Thailand dot com).


Temephos@gmail.com, Facebook or Email, Online, or call the number below.

Or click  the left hand side menu for our Newsletter. Update products and prices, coupons and promotion.

     The customer who wants to get wholesale price or dealer price. Please sign up page on the Web site before I registered. We will contact you within 24 hours, when you enter the required information. We will contact you based on the information you have requested, and because Supachok chemical supply stores have a promotion specials, please contact us immediately.


 Centralized ID. supachok_chemical  โทร.081-183-7766 (GSM)
Mr.Spachok  ID. supachok_kk โทร.086-311-2730 (TRUE-H)
Mrs.Chamamart ID. aui_at  โทร.081-320-2563 (GSM)


 Fax.02-903-0080 Per 2730

Bot Visits Welove / Domain.

 

     

ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free Ping your blog, website, or RSS feed for Free        

     

*** The customer will be asked for money to the email or web page. Or on our forums, please perform the following. ***

1. contact name and company name as real as a limited company to contact you in the event name.

2 The Phone In fact, as 02-000000 ext 100 or cell 081-100-1000.

3. request items such as drug testing kits available for the ink droplets.

4 types of procurement such as 4.1 applied to (firms, government agencies) 4.2 distribution to end users. (To stores or commercial documents to email or Fax. Than to advise them) Email temephos@gmail.com Fax.02-903-0080 to 2730.

If you *** Did not completely fill the shop. Will respond to emails or reply you late. ***

ADS.2ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย