ข้อความประจำหมวดหมู่

น้ำยาพ่นยุง หรือ น้ำยาพ่นหมอกควัน ใช้กำจัดยุงและแมลงด้านสาธารณสุข มี 2 กลุ่มสารดังนี้ 1.สารไซเพอร์เมทริน10%w/v และ ไซเพอร์เมทริน25%w/v(Cypermathrin 10% W/V EC,Cypermathrin 25% W/V EC) และสาร เดลต้าเมทริน( Deltamethrin )ความเข้มข้น 1% และ 2.5% W/V

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > น้ำยาพ่นยุง/พ่นหมอกควัน
 • D100-3
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน1% ยี่ห้อ เดลต้าฟอร์ซ 1 อีชี product icon
  0.00 ฿
 • P10
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพอร์เมทริน 10%EC ยี่ห้อ เพอร์เมการ์ด product icon
  0.00 ฿
 • C10-1
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ไซเพอร์เมทริน 10%EC ยี่ห้อ ไซเพอร์การ์ด 10 อีชี product icon
  0.00 ฿
 • C10-2
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ไซเพอร์เมทริน 10%EC ยี่ห้อ วินเนอร์100 product icon
  0.00 ฿
 • C25-1
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ไซเพอร์เมทริน 25%EC ยี่ห้อ ไซเพอร์การ์ด 25 อีชี product icon
  0.00 ฿
 • C25-2
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ไซเพอร์เมทริน 25%EC ยี่ห้อ วินเนอร์ 250 product icon
  0.00 ฿
 • D50-1
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน0.5%EC ยี่ห้อ เดลต้า 50 product icon
  0.00 ฿
 • D05-S1
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน 0.5%+สารเสริมฤทธิ์ ยีห้อเดลต้าไซด์ (Deltamethrin0.5+) product icon
  0.00 ฿
 • D05-S2
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน 0.5%+สารเสริมฤทธิ์ ยี่ห้อ เอส-ไบโอต้า (Deltamethrin0.5+) product icon
  สินค้าเลิกจำหน่าย
 • D100-1
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน1%EC ยี่ห้อ เดลต้า 100 product icon
  0.00 ฿
 • D100-2
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน1%EC ยี่ห้อ เดลการ์ด100 product icon
  0.00 ฿
 • D25-1
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน 2.5%EC ยี่ห้อ เอ-บากัส product icon
  0.00 ฿
 • E10
  น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง อีโทเฟนฟรอก 5%EC ยี่ห้อ ลีนาท๊อป product icon
  0.00 ฿
  • 1