รายละเอียดสินค้า

ชุดตรวจสารเสพติด แบบการ์ด(หยด) ชุดตรวจเฮโรอีน,มอร์ฟีน,ฝิ่น (ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด)
 
รหัสสินค้า : Mor-Card
ยี่ห้อ : ไบโอไลน์
รุ่น : แบบตลับ
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :1500.00 ฿
ราคาปกติ : 1600.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

ชุดตรวจมอร์ฟีนในปัสสาวะ, ชุดตรวจเฮโลอีนในปัสสาวะ, ชุดตรวจฝิ่นในปัสสาวะ แบบตลับหยด (ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด)

ยี่ห้อ ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด (แบบตลับหยด)

 

ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ”
ชุดตรวจสารเสพติดชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

 
คุณสมบัติ
-  สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย
-  ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding
-  วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว
-  มีความไวและความจำเพาะสูง

องค์ประกอบในชุดตรวจ : 
-  ตลับทดสอบ ไบโอไลน์มอร์ฟีนการ์ด บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น ชุดทดสอบ 1 กล่อง บรรจุจำนวน 40 ชุดทดสอบ
-  คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง

อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้
-  ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ)
-  นาฬิกาจับเวลา
-  ถุงมือแพทย์
-  ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ

วิธีทำการทดสอบ   : 
ตลับทดสอบและปัสสาวะต้องอยู่ในอุณหภูมิ 15-30 องศา ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยฉีกขาด
-  นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
-  หยดปัสสาวะโดยใช้หลอดหยดที่ให้มา หยดลงไป 4 หยด ลงในหลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
-  รออ่านผลที่เวลา 5 นาที
 
 
การแปลผล
-  ผลลบ  เกิดแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือมีปริมาณเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น น้อยกว่า 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
-  ผลบวก  มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจมีผลบวก หรือมีปริมาณเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
-  แปลผลไม่ได้  ไม่ปรากฏแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

การเก็บรักษา
เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ

หมายเหตุ : ชุดตรวจสารเสพติดไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด (แบบตลับหยด) สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 40 test ต่อ 1 กล่อง

* แหล่งผลิต  :  แหล่งผลิตประเทศไทย
** ราคาจำหน่ายต่อ 1 กล่อง (1 กล่องบรรจุ 40 ชุดทดสอบ)
*** แถมถ้วยใส่ปัสสาวะขนาด 1 oz. (ไม่มีฝา) ตามจำนวนชุดตรวจ
****ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม Vat 7% แล้ว
 

  
ping fast  my blog, website, or<br>
RSS feed for Free  
แก้ไขล่าสุด : 16/01/2019
  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อของคุณ : *
  อีเมล์ของคุณ : *
  รายละเอียด : *
  หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
  Validation Code :

  *