รายละเอียดสินค้า

ทรายเคลือบสารทีมีฟอส1% ยี่ห้อพลาสท์เบท 1 เอสจี (Plastbait 1 SG) ชนิดไม่บรรจุซอง
 
ไฟล์ประกอบสินค้า Adobe Acrobat
รหัสสินค้า : T003
ยี่ห้อ : พลาส์เบท 1 เอสจี
รุ่น : พลาสท์ 25 กิโลกรัม
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :1800.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

ทรายเคลือบสารทีมีฟอส1% ยี่ห้อ"พลาสท์เบท 1 เอสจี" (Plastbait 1 SG) ชนิดไม่บรรจุซอง 25 กิโลกรัม

 

ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เคลือบสาร ทีมีฟอส (Temephos) 1%

 
ข้อมูลทั่วไป

- บรรจุภาชนะถังพลาสติกมีหูหิ้วสีขาว การบรรจุมี 3 แบบ คือ
1.แบบบรรจุซองชา ซอง 20 กรัม จำนวน 1,250 ซองต่อถัง
2.แบบบรรจุซองขนาดซองละ 50 กรัม จำนวน 500 ซองต่อถัง
3.แบบไม่บรรจุซอง บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม

- ผลิตภัณฑ์เป็นทราย (Silica Sand) เคลือบสารเทมีฟอส(Temephos) ชนิดเข้มข้น เม็ดทรายที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วมีความแห้งไม่เกาะเป็นก้อน ค่าสารออกฤทธิ์มีค่าเท่ากับ 1% มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% ของน้ำหนักต่อน้ำหนัก

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงชนิด แกรนูล

- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Temephos 1% w/w

- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.303/2550

- พลาสท์เบทผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้วว่าเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยสูงและใช้ในน้ำได้ สามารถอยู่ได้นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำ

- ใส่ในภาชนะบรรจุน้ำอัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 2 แกลลอนหรือ 2 ช้อนชา ต่อน้ำ 140 ลิตร

- ใส่ในหนองน้ำทั่วไปอัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้นผิวน้ำ 100 ตารางเมตร

- ผลิตภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ได้มาตรฐาน ISO 

- ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีอัตราการตายของลูกน้ำยุงลายเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง เท่ากับ 100%
 

แก้ไขล่าสุด : 05/01/2018
  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อของคุณ : *
  อีเมล์ของคุณ : *
  รายละเอียด : *
  หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
  Validation Code :

  *